แผนผังเว็บ TH | EN
 
โซเดียมไฮดรอกไซด์
 
ชื่อสารเคมี : โซดาไฟ 32%
สูตรเคมี : NaOH
 
Item Unit Specification
NaOH % W/W  32 ± 0.5
Na2CO3 % W/W 0.5  max.
NaCl % W/W 0.05  max.
Fe2O3 % W/W 0.002  max.
 
Packing : 25 Kgs./Drum , Tank car
Source : Local
 

 Copyright © 2010 Interpretive Co.,Ltd. All rights reserved.